Zrealizované akcie

09. 05.2017

Folklórny súbor Radosť z Trenčína

Vystúpenie detského folklórneho súboru Radosť z Trenčína v priestoroch reštaurácie SD

27. 04.2017

Slávnostná večera

Slávnostná večera v priestoroch salónika pri príležitosti konania 18. zasadnutia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a RF.

13. 04.2017

Poľské aerolínie

Recepcia spojená s prezentáciou poľských aerolínií LOT v priestoroch reštaurácie.
14. 02.2017

Prezentácia firmy KP PROM

Prezentácia firmy KP PROM spojená s občerstvením v priestoroch Klubu Slovenského domu Moskva.
26. 11.2016

Vianočný bazár v hoteli Redisson Slavyanskaja

Vianočný bazár v hoteli Redisson Slavyanskaja, ktorý zabezpečoval Klub Kvety pri ZÚ SR Moskva v spolupráci so Slovenským domom Moskva.