Ostatné služby

Ostatné služby

Telocvičňa 7 € / hodina
Bazén 7 € / hodina
Sauna 7 € / hodina
Tenisový kurt 7 € / hodina
Tenisový kurt - permanentka 10 hod. 50 €
Dataprojektor 33 € / deň
Úschova batožiny 2 € / deň
Ostatné služby - pranie, žehlenie 4 € / služba